• +36 (62) 430 823 | 6725 Szeged, Kálvária sgt. 38.
  • Bőrgyógyászat: Hétfő, szerda: 13:00 - 17:00 | Bőrsebészet: Csütörtök: 13:00 - 17:00

Elektroszmog - van védelem?

Az emberi evolúció a föld mágneses terében alakult ki és fejlődött olyanná amilyen. Az élő szervezetek számára a mágnese mező, akár csak a gravitációs mező – informatikai hatásként nyilvánul meg. Így, ha technikai beavatkozásunk során a Föld mágneses teré

Az elektromos készülékek, ha áram alatt vannak, elektromágneses teret keltenek maguk körül. Az elektroszmog a bennünket körülvevő elektromágneses sugárzások együttese, mely természetes és mesterséges forrásokból származik. Az egészségre ártalmas környezeti hatások közt egyre gyakrabban emlegetik az elektroszmogot.

Az elektromágneses sugárzások természetes forrásai:

  • Villámlások
  • Meteorológiai jelenségek
  • Föld mágneses tere
  • Az elektromágneses sugárzások mesterséges forrásai
  • Telekommunikáció
  • Energiaátvitel
  • Közlekedés
  • Számítástechnika
  • Orvosi diagnosztika és terápia


Az iparban (alacsony frekvencia) erőművek, nagyfeszültségű távvezetékek, transzformátorok, vasúti vontatás, indukciós olvasztókemencék, elektrolízis-fürdő, villamos motorok, hegesztőgépek, áramirányítók stb. példái emelhetők ki.

A telekommunikációban (magas frekvencia) rádióra, televíziós műsorszórásra, rádiótelefon-adóállomásokra, katonai létesítményekre, polgári légiközlekedés egyes berendezéseire stb. utalhatunk.

Az irodában vezetékes és vezeték nélküli telefonközpont, számítógépek, nyomtatók, fénymásolók stb. kapcsolhatók ide.
A háztartásból számtalan példa hozható: villanyborotva, hajszárító, elektromos ébresztőóra, rádió, televízió, számítógép, monitor, vezeték nélküli telefon, Wifi, WLAN, kenyérpirító, mikrohullámú sütő, porszívó, barkácsgépek, halogénlámpa, elektromos hálózat a falakban, mobiltelefonok, laptopok, baba megfigyelő készülékek, vezeték nélküli telefonok, személyhívók, házi telefonok, televíziók, mikrohullámú sütők, GPS-ek és maga az autó.

Minden elektromágneses rezgés hosszirányú (a Föld felszínével párhuzamos) lökéshullámokat generál, amit skaláris hullámnak is hívunk, és amit biológiailag hatékony hullámnak írnak le. A legkorszerűbb sugárzásvédők skaláris hullámai úgy vannak beállítva, mint ahogy az élő struktúrák rendjében, és így a technikailag generált hullámokat ebbe az irányba tereli. Ezt a folyamatot harmonizációnak is nevezzük. Az ilyen készülék  tehát nem módosítja a bejövő és kimenő sugárzásokat (transzverzális hullámokat). Ebből adódóan nincs például hatással a telefonhívás hangminőségére, és főleg nem kényszeríti nagyobb térerővel működni a mobilt, mint a korábbi "sugárpajzsok".

Van azonban még egy megdöbbentő dolog. Az akupunktúra alkalmazói több ezer éve tudták, hogy a teljes szervezet elektromágneses jelzőrendszere össze van kötve, sõt tenyerünkön, talpunkon, fülünkön lévő vagy akár fogainkhoz kapcsolódó akupunktúrás pontokon befolyásolhatjuk a test bármely szervének működését. Zhang (Csang) és Hameroff bizonyította, hogy a szervezetben - minden kis mikroterületen - az egész szervezet hologramja megjelenik. A holografikus mezők kutatásában Gurvics világviszonylatban is élenjáró kutatásait Nobel-díja fémjelezte.

Akupunktúrás pontok mindenütt

Hogy is mondta Hermes Trismegistos (óegyiptomi nevén Imhotep, latinul Aesculap)?

"Mint… fent - úgy lent, mint kint - úgy bent - s a cseppben benne van a tenger…"
Az 1940-es évek végén Nakatani professzor a vese meridiánon végzett kísérletei alapján biológiailag aktív ún. "jól vezető pontokat" talált, amit Ryo-do-raku rendszernek nevezett el. Professzor Becker bizonyította, hogy minden idegsejt körül létezik egy információküldő és vevő rendszer - ez az idegrendszertől teljesen függetlenül működő félvezető rendszer. (Erre a rendszerre már Szent-Györgyi Albert is utalt.)

A sejtben megkülönböztetünk ún. "szupramolekuláris részek"-et - ezek a sejthártya a sejtmaghártya, az enzim rendszerek - s ide tartozik a sejt saját "idegrendszere" is, amelynek részei citoszkeleton és a filamentum - azaz a fonalrendszer. A citoszkeletont ún. "dinamikus gél" veszi körül, melynek feladata a sejtosztódás, a sejtmozgás szervezése, valamint az egész neurotranszmitter (ingerületátvivő anyag) rendszer szervezése. A neurotranszmitter rendszer a sejtek közti információs rendszer, melynek kémiai (hormonok) és biofizikai (biofotonok) egységei is vannak.

Sejtváz - citoszkeleton
A szupramolekuláris rendszeren kívül ismerjük a "sejt organellumok" (szervecskék) rendszerét. Ezek közé tartozik a sejtmag, a mitokondrium, a citoplazma és a zárványok. Mindezek összességében a sejt részben önálló, részben a többi sejttel tartott kapcsolatok szerveződésének elemi egységei, ami az őssejtekből a külső információ hatására alakul olyanná, amilyenné a funkció vezérli.

Van egy érdekes területe agyunknak, melyet hippocampusnak hívunk (alakja emlékeztet a csikóhalra, innen kapta a nevét.) Mint minden szervünknek, ennek is van saját frekvenciája: pontosan 7,83 Hz. Az agyhullámok között ezt szokás gamma-hullámnak is nevezni. Az érdekessége, amint azt O’Keefe és Nadel (1978) felfedezte, hogy minden emlősállat hippocampusa ezen az "extrém alacsony frekvencián" (ELF) rezeg. Talán nem lehet véletlen, hogy a Föld légkörének, s vele együtt a bioszférának a rezgése is pont 7,8 Hz volt, amikor Schumann felfigyelt erre az alapvető ritmusra.

A bolygó változó forgási sebességével elhangolódó rezonancia most kb. 8,3 Hz, s ez magyarázat lehet sok, manapság az egész glóbuszon észlelhető kedvezőtlen változásra: több az allergiás betegség, a rosszindulatú daganat, támadnak a vírusok, baktériumok. Ez utóbbiak hátterében az is szerepet játszik, hogy a Föld megváltozott elektromágneses védőpajzsának és a sérült ózonrétegnek köszönhetően több a Napból érkező UV-sugárzás, a kozmikus sugárzás, ami az erősödő napszelekkel, mágneses viharokkal együtt megzavarja a sérülékenyebb, kényesebb, magasabb fejlettségű szervezetek működését. Az említett élettani hatások mellett talán ezek a galaktikus és kozmikus változások okozhatják részben az emberiség érezhető viselkedésbeli feszültségét, nyugtalanságát is.

Napszél és a Föld mágneses pajzsa

Vajon a földi sugárzások mind károsak?

Fölsugárzás
A radioaktivitásról mindenki tudja, hogy az káros hatással van a szervezetre, bár azt már kevesebben ismerik, hogy a lassan lebomló radon fontos ritmizáló szerepet tölt be a sejtek működésében. A Föld vízereiről, Hartmann-vonalairól szintén elmondható, hogy befolyásolják egészségünket. Wever bunkerkísérletei, illetve a NASA állatokkal végzett mágnes-kísérletei azonban egyértelműen bizonyították, hogy szervezetünk megszokott működéséhez eme meghatározott, egyébként igen gyenge, elektromágneses mezőkre feltétlenül szükség van. Adey (1986) és munkatársa, Lawrence (1988) kimutatta, hogy a sejtek elektromágneses kommunikációjába történő bekapcsolódáshoz csak meghatározott intenzitású jelek alkalmasak.

Lehet-e csak energiaközléssel, elektromágneses hatásokkal befolyásolni a betegségeket?

Az, hogy valamilyen betegség alakul ki, az előzőek tükrében attól függ, a molekulák felszínén mozgó (Szent-Györgyi Albert mondása szerint "a fehérjék felszínén táncoló") elektronokon múlik. A negatív töltésű vonzza a pozitív töltésű molekulát. Ha túl sok szabad, lekötetlen részecske, szabadgyök alakul ki, az betegségekhez vezet. Ezeket a hatásokat csökkentő anyagokat szokás antioxidánsoknak nevezni. Szerepük az, hogy a sejtek életfunkciója kapcsán keletkezett szabagyökökből származó elektronokat (vagy talán a protonokat?) rendre utasítsák, hatásukat közömbösítsék. Ezt a hatást elektron-perturbációs kezelésnek hívják. A folyamatosan, ritmikusan váltakozó pólusú mágnesekkel felgyorsíthatjuk az elektronvándorlást, és a "helyre zavarást", azaz a pertubációt bizonyos fokig így elérhetjük a biorezonanciás készülékekkel is.

Elektron-perturbáció

Ezt egyébként a legegyszerűbben mágnesek alkalmazásával lehet megkísérelni. Az északi, negatív pólus általában gyógyít, stimulál, a déli, pozitív pólus inkább blokkolja az anyagcsere folyamatokat. A mágnesek alkalmazása a gyógyításban azonban nem új jelenség. Igen régóta ismert az elektromágneses tér emberre kifejtett hatása. Az akupunktúra megjelenése előtt, kb. hatezer éve Kínában már alkalmaztak mágneses kezelést energiaátvitel céljából. Akkoriban természetes mágneses kőzeteket építettek be a cipőkbe, melyek a járás közbeni mozgás hatására örvényáramot keltettek, amely pl. köszvényben jelentős enyhülést váltott ki. Ma nem az "álló-mágneseket", patkó- vagy rúd-mágneseket tartják a leghatásosabbnak, inkább a pólusait gyorsan változtató, elektromágneses teret gerjesztő váltakozó polaritású vagy "pulzáló mágneses" jeleket leadó készülékeket, amilyen a BioHarmonex is.

Patkó mágnes Mágneses karkötő

Hippokratész is alkalmazott mágneses kőzetet gyógyítás céljából, és később Paracelsus is előszeretettel használt mágneseket. Így ismerte fel, hogy a mágnes egy olyan kő, melynek vonzó hatása minden betegségre befolyást gyakorol. A huszadik században a nyugati orvoslás is alkalmazni kezdte a mágneses tér terápia módszerét. Miután a 60-as években az első űrhajósok hosszabb űrsétájuk után visszatértek a Földre, se járni, se állni nem tudtak, így világűr-betegségről kezdtek beszélni. Annak ellenére, hogy az űrhajósok a legjobb táplálékot kapták, és útjuk során speciális testedzést végeztek, sejtanyagcseréjük károsodott. S mindez csak azért történt, mert kikerültek a Föld mágneses teréből. Ez intenzív kutatásra ösztönözte a tudósokat, biológusokat, orvosokat, és elkezdtek foglalkozni a mágneses tér hatásaival.

Űrséta

Ma már tudományosan elfogadott, hogy a Föld mágneses tere hatással van az életre. Vagy inkább úgy kellene fogalmazni, a földi körülmények, a mágnesesség, a gravitáció, a Napból és a kozmoszból jövő sugárzásokkal, elektromágneses rezgésekkel, az ún. "skalárhullámokkal" (Nikola Tesla) együtt alakították ki az életnek nevezett biológiai törvényszerűségeket.

Imhotep kettős kígyója - Nikola Tesla - Skalár-hullám átalakító
Mi történik sejtszinten a biorezonanciás kezelések hatására?

Külső behatásra (ütésre) a sejt reakciója, hogy megremeg a sejtfala. A váltakozó polaritású erőtér impulzusai áthatolnak a szöveteken, és a sejtfalat meghatározott ütemben állandó rezgésre kényszerítik. Ez a hatás bizonyos értelemben szünet nélkül "masszírozza" és stimulálja a sejtet. Az erőtér jelenlétével a pozitív ionok közelebb kerülnek a sejtfalhoz, a negatív ionok pedig a sejtmag felé szorulnak.

Amikor a beteg sejtet vagy szövetet ingerli egy ilyen ütéssorozat, az lassan kezd energiával feltöltődni. Szakmai nyelven: növekszik a potenciálja (mondhatnánk úgy is a vitalitása). A megbillent ion-egyensúly helyreáll, az energiafelhasználás pedig felgyorsul. Ettől a külső, "erőszakos" ráhatástól a sejtfal átjárhatósága megnövekszik. A sejt belsejébe vezető "kapu" (ion-csatorna) kinyílik, ez pedig fokozottabb anyagcserét segít elő.

Kálium-nátrium csatorna
Amikor ugyanis nyitva áll a "kapu", a tápanyagok könnyebben jutnak be a sejtbe, a salakanyagok pedig gyorsabban távoznak belőle. Azaz fokozódik az anyagcsere folyamat. A sejtek kinyitott "kapuja" azonban nemcsak az anyagcserét, a tápláló illetve káros anyagok kicserélődését segíti elő hanem a gyógyszerek sejtbe való bejutását is megkönnyíti. Megjegyzem, a gyógyszerek befolyása ezekre a "kapukra", pl. a korábban említett kalcium-csatornákra csak századmásodpercekig tart, így azok lényegében hatástalanok. Ha hosszabb időre megnyílnának ezek a csatornák, a sejt energetikája összeomlana, és elpusztulna.

Mi a kapcsolata az idegrendszerrel, hormonrendszerrel a biorezonáns kezeléseknek?
Az idegrendszert tartjuk ma a szervezet legfejlettebb, legmagasabb szinten vezérlő rendszerének. Ez befolyásolja az idegeken, a hormonokon keresztül a szervek működését. Az ingerületátvivő anyagok, a neuro-transzmitterek, és a hormonok viszont meglehetősen lassan működnek (néhány perc, pár óra, egy-két nap), az elektronvándorlás, az idegi impulzus is csak kb. 20 m/s sebességgel történik. Ettől több nagyságrenddel gyorsabb a biofotonok áramlása, melyeket gerjeszteni, irányítani lehet a külső, a rezonancia elvén működő, és egyébként extrém alacsony intenzitású, elektromos térhatást elérő biorezonanciás készülékekkel.

A kezelést az teszi lehetővé, hogy a testen rengeteg "biológiai ablak" (pl. akupunktúrás pont, pórus stb.) van, melyeken keresztül, sőt azokat megkerülve is alacsony erősségű, elektromágneses jeleket lehet bejuttatni a szervekhez, szövetekhez, sejtekhez. Olyan ez, mintha a vezetékes telefon mellett mobilról kezdenénk beszélgetni.
Hol nyelődnek el leginkább a sugárzások?

A bőr fényelnyelése

Testünk legnagyobb százalékát kitevő víztereinkben. nyelődnek és tárolódnak el az elektromágneses rezgések. A hullámhossztól és intenzitástól függően kumulálódnak, raktározódnak el bennünk, s okoznak később kedvezőtlen biológiai elváltozásokat - pl. szabadgyököket - a direkt genetikai károsító hatások, a DNS-hasadások mellett. Egyúttal védő, "pufferező" hatása is van a víznek. Különösen igaz ez a magzatvíz esetében, mely az anya hasfala, a méh fala mellett fontos védőernyő az embrió fejlődéséhez. Születés után azonban megszűnik ez a védőhatás, és az addig csak a saját és az anya testéből kapott információk mellett érvényre jutnak a külső tényezők is. (Az anya aurájának hatása azonban még kb. a gyermek három éves koráig érvényesül.) Ezek közül a cirkadián vagy diurnális ritmus a fény és a sötétség váltakozásával átszabályozza az eredetileg 23 órás bioritmusú emberi sejteket 24 órássá.

Ez tehát a napi ritmus, de van hosszabbtávú bioritmus is: a fizikai teljesítményünk bizonyítottan 23 napos ingadozást mutat, lelki életünk 28 napos "hullámvasúton" mozog, szellemileg 33 naponként vagyunk a csúcson vagy épp a mélyponton. Átlag napjaink mellett tehát valóban vannak "szerencse napjaink", és akad, amikor nem érdemes talán fel sem kelnünk.

A szervezetet érő hullámok (nevezhetjük őket vibrációnak, rezgéseknek, információnak) frekvenciája (rezgésszáma), amplitúdója (kilengési ereje), pulzálásának specifikumai, jellegzetességei (rárakódott "felhangok"), erőssége illetve koherenciája (összetartása) határozza meg, hogy milyen hatást váltanak ki a szervezetből. Azaz mindezek hozzájárulnak a belső biológiai óra (DNS-szignálok) mellett a már említett napi vagy "cirkadián" és a hosszabb ritmusok (bioritmus) kialakulásához.

Hogyan befolyásolja a biorezonancia a sejtek/szervek működését?
Az előző problémákat egyszerű, fizikai úton csökkenteni, akár semlegesíteni is lehet, ha a felismert hullámokat "interferáljuk", kioltjuk a biorezonanciás készülékekkel. Ilyenkor a betegségek tüneteit mérsékelni lehet, s az egész hatása egy külső, vezeték és kontaktus nélküli ritmuskeltőre, "pacemaker"-re hasonlít. Ha a feltételezett kóros sejtek, paraziták rezgési mintáit szinkronban indítjuk, a jelek felerősítése, "amplifikálása" azok passzív rezgésbe hozatalával, végzetes rezonanciájukkal képes őket elpusztítani. Mivel a speciális hullámhosszokkal csak azok rezonálnak, gerjednek, a kezelés teljesen veszélytelen a normál szövetekre. A legegyszerűbb kezelési lehetőség a biorezonanciás készülékek alkalmazásánál az ún. "bio-feedback". Ilyenkor a bemért hibajeleket, a szervezet által fel nem fogott, saját, gyenge rezgéseket a küszöb feletti erősséggel sugározzák vissza a testbe, ami által javul a hibafelismerés, és a homeosztázis helyreállításával a betegségek kezelhetők.

A hullámok erősíthetők vagy kiolthatók
A hordozható biorezonanciás készülékek - így a BioHarmonex is - általában ezen az elven működnek. Gyenge mágneses térrel terjedő, ún. "négyszögjelek" kibocsátásával 1,5-2 méteres körzetben sugározzák a gyógyító rezgéseket, "adásokat". Mivel igen alacsony energiát bocsátanak ki, töredékét a körülöttünk "elektroszmog"-ot termelő készülékek által sugárzottaknak, káros hatásuk nincsen. Nem képesek elhangolni amazokat, nem zavarják működésüket, ellenben csökkentik a szervezetre kifejtett káros hatásaikat.

Pacemakeres beteg használhatja-e a biorezonanciás készüléket?

A pacemaker elektródái közvetlen vezetékekkel ingerlik a szívizmot
Fenti ok miatt nem tarható veszélyesnek a biorezonanciás kezelés szívritmus szabályzót viselő személyek esetén sem. Stimuláló hatása csak a szervezetben egyébként is működő rezgéseket erősíti, fokozza a normális frekvenciák hatását. Emiatt sem a magzatra, sem az újszülöttre nem jelent veszélyt használata, sőt a sejtkommunikációt javítva a testi és szellemi fejlődésben is segít. A mágneses térerő megosztása miatt magunk körül is kedvező élettani hatásokat gerjeszthetünk, és csökkenthetjük a közelünkben tartózkodók elektroszmog-szennyeződését, bár erre külön készülékek is vannak. Fém és egyéb protézisek sem kerülnek "gerjesztett" állapotba, és nem melegszenek fel, rázkódnak ki ettől a kis energiaimpulzustól, és egyébként sem rezonálnak a programok által kibocsátott frekvenciákkal.

Vannak-e káros frekvenciák vagy jó frekvenciák?
Az előbbiekre bizonyára mindenki tud példákat felhozni. A gamma-, alfa- és béta-sugárzás mellett sokan ismerik, hogy az UVA, UVB, UVC tartomány bőrrákot okoz, a röntgensugár szintén rákkeltő. Keveset tudunk viszont arról, mit okoz a kora- és újszülöttek sárgasága esetén használt kék és zöld fény, tényleg ártalmatlan-e az ultrahang-vizsgálat, amikor a monitoron is láthatóan igyekszik elmenekülni a "hangforrástól" a magzat?

A biorezonanciás készülékekbe csak olyan frekvenciákat "építenek be", melyek alacsony intenzitással csak figyelmeztetik a szervezetet a hibás rezgésekre, így az maga fogja végrehajtani a szükséges korrekciókat.

A mágneses tér frekvenciájának hatásai
Szöveteink különbözőek, és sejtjeinknek is más-más tulajdonságai vannak. A csontsejtek másként viselkednek a mágneses tér hatására, mint pl. a zsírszövet, az izomsejtek vagy a bőr. A szervezet különböző rétegeiben az egyes szöveteknek tehát eltérőek a frekvenciái, amelyekre a test különbözőként reagál. A mágneses frekvenciákkal, biorezonanciával dolgozó készülékek működése ezért hasonlít egy sebész operációjához, aki előtt olyan beteg fekszik, akin több műtétet kell végrehajtani. Az orvos nem fogja mindegyik gócot egyszerre megoperálni, hanem fokozatosan, egyenként végzi el a gyógyítást.
Az elektromágneses generátorok első használatakor nappalra 8,5 Hz, éjszakára 3 Hz az ajánlott. Alacsony vérnyomásnál a kezdő frekvencia érték 13 Hz, csak fokozatosan emeljük 16 Hz értékre. Lefekvés előtt egy órával célszerű a 2-10 Hz közötti érték használata. A 24 Hz-es frekvencia hatására pedig hamarosan felfrissülünk, elmúlik fáradtságunk. A BioHarmonex esetében a beállításokat helyettünk elvégezték (Lednyiczky Gábor), így csak a panaszoknak értelemszerűen legjobban megfelelő programot kell elindítanunk. A legújabb készülék pedig még a biológiai óra szerinti programozásra, azaz a legoptimálisabb időben történő kezelésre is alkalmassá teszi a családi, biorezonanciás műszert.

Mi az a "harkály-effektus"?

A hidegháború alatt felfigyeltek a német tudósok, hogy a szokásos zavaró rádióadások mellett olyan alacsony frekvenciájú (10 Hz-es) rezgéseket sugároznak nagyteljesítményű szovjet adók, melyek célja nem a kommunikációs eszközök megbénítása volt, hanem az emberek tudati működésének befolyásolása. A rezgésszám emlékeztette őket a harkály kopogására, innen a neve. A németeket nyugtalanította, hogy ilyen manipulálással befolyásolható az emberi akarat, ezért olyan készülékeket, biorezonanciás zavarszűrőket alakítottak ki, melyeket a fontos emberek a nyakukban hordhattak, és ezáltal semlegesíthették az adótornyok hatását tárgyalásaikon. A mai, hordozható biorezonanciás készülékek 7,8 Hz-es (Schumann-hullám) tartománya ilyen célra szintén használható.
Hogy ezek a manipulálások ma hol tartanak, javaslom, olvassa le a "Skalárháború" című internetes cikket!

Vajon az ételeink, italaink hogyan befolyásolják a szervezet energiaszintjét, rezgését?
Dr. Budwig szerint: "Csak az élő anyag táplálhatja az Életet." (A hétszer is Nobel-díjra jelölt dr. Johanna Budwig írta 1960-ban a "Solar Energy and Man as Antenna" – "A napenergia és az ember, mint antenna" című könyvet.)

dr. Johanna Budwig
Úgy tűnik, a Földön élő növények (őket korban és mennyiségben megelőzően az algák) képesek a fotoszintézissel közvetlenül hasznosítani a nap energiáját. A befogott fotonok energiáját ezen élőlények elektronokká alakítva csapdába ejtik. A negatív töltésű elektronok kedveznek az élettani folyamatoknak, és általában is elmondhatjuk, hogy negatív többlettöltéssel rendelkező helyeken (ilyenek a vízpartok, erdők már csak a bennük lévő élőlények említett tevékenysége nyomán is modulált elektromágneses terek miatt) jobban érezzük magunkat. Ezzel függ össze az oxigén elektrontöbblete következtében kialakuló, kedvező élettani hatása is pl. rákölő effektusa kapcsán.
A napenergia a planktonok és a szárazföldi növények fotoszintézisével "biofotonokká" alakul át. Egészségi állapotunkon javíthat, ha ilyen, friss, elektronokban/biofotonokban gazdag ételeket eszünk, mert ezek önmagukban megkötik, majd továbbadják ezt az éltető energiát. Sok ilyen, a napenergia hullámhosszán rezgő elektron található a magvakból nyert olajokban, a csírázó növényekben

Egy levél biofoton kibocsátása
A kedvezõ hatású rezgésekkel kapcsolatban tudományosan igazolták, hogy a 72 MHz feletti rezgésszámú ételek fogyasztása segíti az anyagcserét, és fokozza az energiatermelést. Sajnos, a feldolgozott élelmiszerek rezonanciája mindössze 10-30 MHz, szemben a friss, természetesen készített ételekkel, melyek rezgésszáma 30-80 MHz. A legjobb multivitamin és ásványanyag táplálék-kiegészítők elektromágneses rezgésszáma 48 és 78 MHZ között van.
A különleges (speciális) eljárásokkal elkészített élelmiszerek és receptek (ún. energiamező készítmények) esetében ez a rezgésszám elérheti akár a 121 MHz-et is, amely számos kutató szerint a DNS rezonanciájával harmonizáló rezgés. Ezért a nyers vagy természetesen előállított és megfelelő körültekintéssel elkészített ételek tekinthetőek biológiailag aktívnak. Emellett a gyógynövények saját egyedi (celluláris, szubatomos) elektromágnesességükkel képesek pozitív és negatív töltés közvetítésére, azaz "fűtő" illetve "hűtő" energiaként hatnak élettani folyamatainkra.

Vissza