• +36 (62) 430 823 | 6725 Szeged, Kálvária sgt. 38.
  • Bőrgyógyászat: Hétfő, szerda: 13:00 - 17:00 | Bőrsebészet: Csütörtök: 13:00 - 17:00

Biorezonancia

" Olyan bámulatosak ezek a tények, hogy úgy tűnik, maga a Teremtő elektromosnak tervezte meg ezt a bolygót." Nikola Tesla

Resonare = visszacsengeni, visszahangzani (latin). Általában gyenge külső behatásra történő együttrezgést jelöl a rezonancia kifejezés.
Rezonancia feltétele: Csak fázisban megegyező, koherens rendszereknél valósul meg. Frekvenciafüggő.
Biológiai rezonancia: biológiai (al)rendszerek és környezetük között / fizikai jellemzőkkel rendelkező mezők (gravitációs, elektromágneses) között.

Biorezonanciás készülék, mint diagnosztikai és terápiás lehetőség

kepek-957.jpg

A tudomány fejlődésével számos lehetőség és módszer áll a környezet-, és egészségkárosító hatások, rendellenességek kivédésének szolgálatában.  A biorezonanciás mérőkészülék: elektromos és mágneses impulzusok formájában kérdéseket tesz fel a beteg szervezetének, amelyekre az válaszol. A mérések oly gyorsan történnek, hogy emiatt szokás a folyamatot "kézfogásnak" nevezni. A szervezet (szövetek, sejtek) válaszát a berendezés szintén percek alatt kiértékeli. A helytelen válaszokat kijavítja, módosítja. Ezáltal a normális működést elősegíti, felerősíti, míg a kórosakat kioltja. Az eljárás teljesen fájdalmatlan! A készülékek több ezer anyagra (gombák, vírusok, toxinok, enzimek, vitaminok, betegségek, homeopatikumok, gyógynövények, kemikáliák, stb.) vizsgálja az emberi szervezet reakcióit, alig pár másodperc alatt. A kapott eredmények 90-95%-ban pontos diagnózist adnak. A válaszreakciókat a szervezet 19 csatornáján át veszi a készülék. Az előbb említett "kézfogás" elvén működve, század másodpercenként nemcsak küld, de azonnal fogad is rezonanciákat, ezért minden pillanatban az adott páciens számára leginkább optimális terápiát alkalmazza, így mellékhatások és túlkezelések elkerülhetők.  A sokoldalú készülék fémlapocskáján egyúttal olyan homeopátiás oldat készíthető desztillált vízből ( ! ), ami tartalmazza a kóros biológiai-biofizikai információkat kioltó üzeneteket anélkül, hogy gyógyszert kellene bevennünk.

A hagyományos orvosi szemlélet következménye, hogy egy tünet mögött megbúvó probléma "betegségként" való diagnosztizálása csak akkor történik meg, ha az már szervi szintű károsodást okoz - tehát ez a megközelítési mód elkésettnek bizonyult. Ha egy betegség abba a stádiumába érkezik, amelyben már kézzelfoghatóvá (a szokásos vizsgálóeljárások számára kimutathatóvá) válik, akkor a betegség a legritkább esetben gyógyítható. Ezért a betegségek gyógyításában az első lépés a megelőzés kell, hogy legyen! A fenti célok megvalósítására az egyik leghatékonyabb eszköz a biorezonanciás rendszer.
A készülék komputerrel van összekötve, a hozzá csatlakozó, a bokák, csuklók és a fej akupunktúrás pontjain elhelyezett elektródákon keresztül 5 perc leforgása alatt küldi be a tesztanyagok által gerjesztett rezgéseket és fogadja az arra adott reakciókat. Ezeket azután az adott pácienshez viszonyított fontossági sorrendbe állítja a számítógép, kiemelve a legfontosabbakat, s kiszámítja a különböző betegségek és azok feltehető okainak (stressz, környezeti okok, szociális, mentális, szellemi problémák) valószínűségét, s ezzel segítséget nyújt az orvos számára, hogy mélyebb betekintést nyerjen a szervezet különböző szintjein zajló folyamatokba.

A biorezonancia terápiát (BRT), mint a biofizika által kifejlesztett módszert, az a felfedezés alapozta meg, hogy a szervezetben minden biokémiai folyamatot egy elektromágneses tevékenység előz meg. A biokémiai folyamatok "alacsonyabb" szinten, a szubatomikus mozgásokkal indulnak el (pl. a DNS megkettőződését is egyfajta "akciós potenciál", foton kiáramlás előzi meg).

Az élőlények biológiai működése ezeken a szinteken szabályozott, s szokás külső és belső "jeladókról" beszélni. A külső "jeleket" leginkább a Föld ionoszféráján belüli elektromágneses hullámok hozzák létre, de hatással van e jelekre a napsugárzás, a napszél és a kozmikus sugarak valamint a gravitációs erők. Belső "jeladóink" egyúttal "jelfogóink" a DNS és a sejtelemek membránjai. Ezen elektrofizikai tulajdonságok alapján tudjuk, minden egyes sejtünk kb. 1,17 voltos töltéssel rendelkezik, és az adott szervre jellemző frekvenciával rezeg. Ezt az egyedi vibrációt nevezték el "szignálfrekvenciának". Külön-külön, minden szerv működését kísérő elektromágneses tevékenységére jellemző paramétereket (frekvencia, intenzitás, amplitudó) több éves kutatás során tudományosan feltérképezték, megismerték.

Ez a megismerés olyan terápiás készülékek létrehozását tette lehetővé, mely a szervezet legalapvetőbb bioinformatikai folyamatai befolyásolásával serkenti/beindítja a szervezet önregenerációját. A regenerációs képesség javításában, valamint a környezet-, és egészségkárosító hatások kivédésén túl egyes betegségek kezelését, illetve kiegészítő kezelését egyaránt biztosítja.

Nagy előnye, hogy természeténél fogva felhasználási területe igen sokrétű, káros mellékhatása pedig egyáltalán nincs. Csak arra tanítja meg a szervezetet, amit az valaha, egészséges korában, még tudott.

Önálló terápiaként és kiegészítő terápiaként egyaránt használható. Krónikus lefolyású betegségek legkellemetlenebb tüneteinek enyhítésére vagy a lábadozás meggyorsítására is kiválóan alkalmas.

A biorezonancia terápia hatékonyságát több évtized gyakorlati tapasztalatai és eredményei tanúsítják. Speciális készülékek kerültek kifejlesztésre. Ma már világszerte, naponta több mint 100.000 beteg profitál a biorezonancia terápia áldásos hatásából (BRT).

"Az elektromágneses energia alapvető energia, amelytől a szervezet működése függ." W. Heisenberg (Nobel-díjas fizikus)

Jegyzetek a biorezonancia megértéséhez

Az abszolút nulla fok fölött minden elemnek saját, egyedi rezgése van, mely atomszámára jellemző. Ezt az atomok elemi részecskéinek - elsősorban az elektronoknak - a mozgása hozza létre. Az atomokból összeálló molekulák már másfajta, de továbbra is saját rezgésszámon "énekelnek" (ezt látjuk a spektrumanalízis kapcsán készült görbéken), s a belőlük létrejött anyagoknak, így akár az élő sejteknek is megmérhető az egyedi hullámhossza, mely abból adódik, hogy mindegyiknek más-más az anyagtartalma. Ezért eltérő frekvencián dolgozik egy idegsejt, mint pl. egy csontsejt, és más rezgéseket lehet levezetni róluk, ha azok egészségesek, mint amikor betegek, vagy ha csak másféle aktivitással működnek (lásd különböző agyhullámok: alfa, béta, gamma, delta... vagy EKG: fibrilláció, vezetési blokk, káliumhiányos szívizom stb.).

Rezgés vagy anyag?

kepek-985.JPG

Szuper húrok

Einstein óta tudjuk, az anyag nem vész el, csak átalakul - energiává. Hozzátehetjük, akkor ennek fordítva is igaznak kell, hogy legyen. Megdöbbentő, mennyit változott a fizikai világképünk. A tudósok korábban abszolút üres térnek vélték a világűrt, mára azonban világossá vált, az egyre táguló csillagrednszereket valamilyen - ma sötét erőnek nevezett - energia mégiscsak összetartja. Ebből az következik, hogy a világűr vákumjának egy köbcentiméterében kb. három galaxisnyi anyagnak megfelelő energia van összesűrítve.

A kvantumfizika felfogása szerint egyébként az anyag pillanatnyi megtestesülése az energiának a világmindenségben, melyben apró húrok képezik az atomi részecskék (proton, neutron, elektron) részecskéit (a kvarkokat) is. A húrok alkotják az ún. membránokat. Ezek a rezgő buborékok néha egymáson is áthatolva hozzák létre a teret, az időt és a többi - ma feltételezetten összesen 10 - dimenziót.

A világot alkotó rezgések, frekvenciák úgy rendeződnek, hogy folyamatos átmenetekben, de egyúttal ugrásokban követik egymást. Szokás ezen ugrásokat oktávnak nevezni. (Oktáv a zenéből ismert fogalom, a hét alaphangot jelenti, melyből az első a nyolcadik (okto) helyen ismétlődő dó.) A mindenséget tükröző 108 "oktáv"-ból a látható fény tartománya csupán egy oktávnyi (a hét alapszín), de ismerjük az infravörös, az ultraibolya fénynyalábokat, a röntgensugárzást, a kozmikus és földi háttérsugárzást, a hallható és nem hallható hangok tartományát stb.

kepek-988.JPG
kepek-989.JPG

Legfontosabb érzékszerveink: a szem és a fül

Mindezekre nincs saját "biológiai ablakunk", azaz érzékszervünk, melyben a jelfogók, receptorok azonos hullámhosszon együttrezegni, rezonálni tudnának. Szükségesek észlelésükhöz olyan készülékek, melyekkel átalakíthatjuk egyik jelet (hullámhosszt) a másikba. Legfontosabb érzékszerveink rezonáns tartományaira alakítva színeknek láthatjuk, vagy hangoknak hallhatjuk az egész világot. Ilyen jelátalakítók maguk a biorezonanciás készülékek is, melyek diagnosztikus szerepük - ismert és beprogramozott rezgéseket azonosító képességük - mellett arra is használhatók, hogy visszasugározzuk a testből kapott rezgésmintákat, "rádióadásokat", és így gyógyítani lehet velük.

kepek-990.jpg

Az ultrahangot nem látjuk, nem halljuk, de működik.

A megismétlődő oktávok magyarázatul szolgálnak arra, hogy bár egy-egy funkció modulálásához meghatározott hullámhossz szükséges, azt egy másik "dimenzióba" helyezve mégis csak változást tudunk elérni. Ez magyarázza meg pl. a színek hatását a közérzetre, egészségre, melyek módosítják a szervezet energia-háztartását attól függően, milyen szín vesz körül minket. A vörös oldaláról a stimuláló, a kék oldala felől a nyugtató hatások érvényesülnek a molekuláris mozgásokra is! A rózsaszín fény pl. kísérleti állatokban rákot eredményezett! Javasolják, hogy a hordozható biorezonanciás készülékek hangját (ha adnak ki ilyet) ne kapcsoljuk ki használata közben, mert az a nem hallható frekvenciákkal együttrezegve fokozza a készülék hatékonyságát.

Bár a röntgent, ultrahangot sem látjuk, halljuk, érezzük, mégis működnek, és "elhisszük" a velük készített fotókat, használjuk a molekulák rezgéséből képet alkotó MRI (mágneses rezonanciás) készülékeket. Mintájuk alapján megkülönböztetjük a hullámokat, melyekből az agy (EEG), az izom (EMG) működésére, aktivitására, a szívben zajló elektromos ingerek zavaraira (EKG) következtetünk. Ezek felfedezése csaknem egyidős a biorezonanciával.

Ilyen régi a biorezonancia eredete?

A harmincas években (!) Royal Raymond Rife és később Gaston Naessens, napjainkban pedig Hulda Regehr Clark feltérképezte az összes mikroba rezgésmintáját a különböző fázisban lévő emberi ráksejtekével együtt, mely rezgéseket visszajuttatva elpusztították azokat. Rife nagyfelbontású fénymikroszkópjával 60 000-szeres nagyítást ért el, és élőben vizsgálta a sejtek és a különféle mikrobák viselkedését speciális generátorával, mely fénnyel gerjesztette azokat. Így megtalálta azt a frekvenciát is, amivel elpusztíthatók voltak a patogén mikroorganizmusok és a ráksejtek egyaránt. Emellett felfedezte, hogy a ráksejtek különböző fejlődési alakzatokon mennek keresztül. A későbbi kutatások mind az ő eredményeire támaszkodnak, és parazitaölő frekvencia-programjait ma is használjuk.

A mai biorezonanciás készülékek kifejlesztéséhez a számítógépek nagyon fontosak voltak. Csak óriási memóriájuknak köszönhetően tudjuk eltárolni a testben lévő anyagok által életre keltett frekvenciák ezreinek mintáit, s lehet összehasonlítani, mik az eltérések az egészséges és a beteg rezgések között.
Ezek a rezonanciák és az általuk keltett mágneses térerők irányítják az életet: a molekulák egymáshoz, a hormonok és immunfehérjék receptorokhoz való kapcsolódását, de így működnek a különböző elektroforézises vagy az immun-hisztológiai vizsgálatok. Sőt ezen az elven működnek pl. a szénmonoxid-érzékelők a lakásokban, milliónyi fényév távolságokban lévő csillagokról így tudjuk meg korukat, távoli bolygók légköréről, kérgéről ilyen színképek alapján tudjuk megmondani, milyen sűrűk, hőfokúak, összetételűek?

Mi szabályozza a DNS-kettőződését, a sejtek szétválását, programozott (!) halálát? Miért és hogyan hatnak ránk a különböző sugárzások? Kvantumbiológiai ismeretek nélkül mindezek megmagyarázatlanul lógnak a levegőben.

kepek-994.JPG

Lev Gurvics

A DNS-nek e kérdések tekintetében kitüntetett szerepe van. Lev Gurvics arra volt kíváncsi, mi az a szabályzó erő, ami a csak néhány ezer/millió sejtből álló magzat életműködéseit koordinálja, amikor még egyáltalán nincs idegrendszere, és hormonokat sem termel? (Az anyai hormonhatások is csak akkor érvényesülhetnek, ha már van rá az embriónak /szó/fogadó szerve.) A sejtek közötti kommunikáció általa leírt, legdinamikusabb, már két sejt között is működő (speciális eszközökkel kimutatható) jelrendszere a "biofotonok" gyakorlatilag késés nélküli áramlásán alapul. Az elnevezés azokra a (bio)fotonokra vonatkozik, amelyek a sejtosztódással kapcsolatosak, és képesek beindítani a szomszédos sejtek osztódását. Ez a fény ráadásul koherens, fázisában összehangolt, mint a lézer fénye, és így biológiai hatékonysága felerősödött.

Mitogenetikus sugárzás

kepek-995.JPG

E tény felfogása, elfogadása érthetővé teszi a molekulák, fehérjék, enzimek, hormonok és receptorok, gyógyszerek és vitaminok valamint a DNS és egyéb sejt-szervek összerendezett, biológiai órajelekkel megszervezett működését. Az emberi szervezet például mintegy 1016 sejtből áll. Ahhoz, hogy a sejtek működése egy ezred másodpercnyire össze lehessen hangolva, két sejt között az információ 10-19 másodpercnél rövidebb idő alatt kell, hogy átadódjon!

DNS-szignálok
Fritz Albert Popp véleménye szerint a gyűrűs szerkezetű molekulákból, nukleinsavakból felépülő, és ezért önálló, állandó frekvenciával rendelkező óriásmolekula, a DNS adóvevőként működve szabályozza a sejt élettevékenységét, percenként legalább 3-7 ezer szignált jelentő, polarizált foton-csomagot kibocsátva. Popp 1980-as évektől végzett munkásságának fontos aspektusa volt a daganatos szövetek vizsgálata. Biofoton méréssel a tumorsejtek élesen elkülöníthetők az egészséges testi sejtektől. A vizsgálatok azonban ennél is messzebb vezettek: a fénymérési módszerrel kimutatható volt a gyógyszereknek a daganatsejtekre gyakorolt hatása is.

 

kepek-998.JPG

Fritz A. Popp

A kettős spirálból kiinduló biofoton kibocsátást Gurvics után "mitogenetikus sugárzás"-nak hívjuk. Nemcsak egy sejten, szervezeten belül működik, láthatatlan kommunikációt hoz létre különböző egyedek között is. Az egyes élõlények ultragyenge fotonsugárzása Bernhard Ruth mérései szerint eléri a 2000 fotont másodpercenként és a kibocsátó testfelület négyzetcentimétereiként. Az így termelt - többek között a szív EKG-görbéjével is reprezentálható - elektromágneses tevékenységet is beszámítva testünk energia kibocsátása egy olyan teret hoz létre, mely a speciális Kirlián-féle optikával "auraként" lefotózható. Az energia testünkben örvénylik, áramlik, s ha ennek szabott útvonalán, a meridiánokban nincs blokk, a csakrák forgó rendszerével kapcsolatba kerülünk a külvilág bármely pontjával, objektumával, individuumával. A nulla ellenállású akupunktúrás pontokon pedig igen kicsiny energia közlésével (tűszúrás, nyomás, hő, lézer) beavatkozhatunk a szervek működésébe töltési potenciáljuk megváltoztatásával.

 

kepek-1000.JPG

A csakrák és az aurafotó


S. V. Konev és munkatársai (1966) kimutatták, hogy a biofoton-kibocsátás erősen függ a sejtek oxigénellátásától. Ha hirtelen oxigéndús anyaggal látják el a sejtkultúrákat, megnő a biofotonok száma, és mintegy 20 perc múlva áll vissza a kiinduló szintre. Növényi szövetek sugárzása pl. bármikor leállítható oxigénhiány előidézésével.

Milyen elektromágneses tevékenységek zajlanak testünkben?

 

kepek-1001.JPG


Galvani békakísérlete


A régi tudósoknak - többek között - Luigi Galvaninak, az újabb kutatók közül pedig Arthur Guytonnak és Robert O. Beckernek köszönhetően tudjuk, hogy a sejteknek saját töltésük van, melynek kialakításában fontos szerepet játszik a sejtek ionegyensúlya, amely különböző külső és belső hatásokra reagál. Pontos mérésekkel igazolták, hogy egy egészséges sejt feszültsége 70-90 mV, egy sérült vagy beteg sejt feszültsége 30-70 mV, míg egy gyulladásos sejt csak 40 mV-ot termel, és 30 mV-nál már elpusztul. A beteg sejtek kimerült elemekhez hasonlíthatók, tehát gyulladásos, sérült vagy más módon károsodott sejt feszültsége csökken. Az ember, akiben általánosan vagy helyileg csökkent a sejtek elektromos feszültsége: fáradt, étvágytalan, rossz közérzetű, fájdalmai vannak, szorongásos, vagy más panaszai vannak, azaz - BETEG!

A sejtek töltése attól függ, a sejtmembrán két oldalán milyen az ionok eloszlása. Ahol a több elektronnal rendelkező atomok gyűlnek össze, ott a negatív töltés nagyobb, így potenciálkülönbség alakul ki a sejthártya két oldalán. Olyan ez, mint egy kis kondenzátor, ahol az elektromosan szigetelt membránon szintén elektronok gyülekeznek. A sejtek esetében a "kisüléseket" kapuk, ún. "ion-csatornák" szabályozzák, és egyúttal őrzik a szükséges energiaszintet.

kepek-1002.JPG

Feszültségkülönbség (redox-potenciál) a sejtmembránon: oka a sejthártya két oldalán lévő elemek eltérő elektronszáma


Az, hogy a sejthártya jó szigetelésű legyen, alapjában véve a koleszterin képződéstől függ, mely a májunk egyik legfontosabb tevékenysége. Ebbe az anyagcserébe beleavatkozó molekulák, a koleszterincsökkentők számos, súlyos mellékhatása épp azzal magyarázható, hogy megzavarják a sejtek normál struktúráját, alapvető működését, integritását. Különösen problémásak még a sejtek pórusainak működését megbénító gyógyszerek (pl. kalcium-csatorna blokkolók), melyek a sejtek ionegyensúlyát végzetesen megzavarhatják.

Az állatok és az ember idegrendszere egyenárammal és váltóárammal is működik. Az egyenáramú rendszer alakult ki korábban, a sérülés érzékelését és helyreállítását szolgálja már egysejtűekben is. A bioáram egyáltalán nem áram, hanem ionos energiamező, mely a nukleotidok polarizációja és a sejtosztódás beindítása céljából veszi körül a sérülést. Az atom részecskéin keresztül, a molekuláris kötésekkel és kölcsönhatásokkal nyilvánul meg. A testünk csaknem háromnegyedét alkotó víz molekuláinak hidrogénkötésein folyamatos információcsere zajlik a sejteken belül és egymás között is. Az anyagcserében résztvevő, egészséges "biomolekulák" ezen keresztül is érzékelik a szervezetet érő rezgéseket. Attól függően, hogy van-e köztük együttrezgésre, rezonanciára alkalmas anyag, "befogadják", és továbbadják, vagy "elutasítják" az információkat. A többit kiszűri, elektromágnesesen "árnyékolja" a vizes közeg, a sejtközötti állomány.

Arthur Guyton szerint: "Bioáram akkor keletkezik, amikor az áram a (szív)izomszövet kórosan depolarizált és normálisan polarizált területei között áramlik." Wolff törvénye kimondja: "A bioelektromos mező mágneses mező hoz létre". A csontokra ható nyomás, hajlító erő például piezzo-elektromos úton járul hozzá, hogy a terhelésnek megfelelően megkeményedjen, azaz mészkristályok vándorolnak a sejtközötti állományba. Ellenkező esetben, ha nem éri elég terhelés a csontot, kialakul az osteoporosis, a csontritkulás.

A törött csontok és a hámszövet sejtosztódását is ez a bioáram indítja be. Patkány lába pl. visszanő bioáram hatására. Még izgalmasabb, hogy a humán vörösvértestek ugyanilyen hatásra visszaalakulnak vörösvérsejtté, majd differenciálódnak porc- és csontsejtté! Valóságos őssejt-kavalkád lapul a szervezetben, csak megfelelő jelre várnak a helyreállító, reparáló sejtek, és ezek zöme nem a csontvelőben lakik!

Ha a bioáram ionos energiamezőket hoz létre, hogyan működik ez a testben?

Testünk minden sejtje egy-egy pici, elektromágneses térrel rendelkező egység, melyek közötti kommunikációban nem feltétlenül szükséges ionvándorlás, azaz áram. Töltöttségi szintjüknek, kapacitásuknak megfelelően tehát kis kondenzátorokként működnek, akár a sejtalkatrészek: sejthártya, sejtmaghártya, Golgi-készülékek, riboszómák stb. (Nagyon hasonlít az egész egy rádió finomhangolójához.) A szabad elektronoknak megfelelően (ezek összsúlya egy átlag felnőtt esetében kb. 20 grammot tesz ki) olyan térbeli, holografikus alakzatot vesz fel a sejtek, szövetek mágneses mezeje, amely tárolni tudja a különböző szervi funkciókat.

kepek-1004.JPG


Agyi spekt-vizsgálattal látni lehet a gondolatokat


Nagyon fontos ilyen módon működő mezeje agyunk kisagyi és nyúltagyi (agyalapi) része, de ilyen hologramokban tároljuk emlékeinket is. (Ennek speciális fehérjéi között megdöbbenve találtak a tudósok prionokat! Ezeket a korábban csak a kerge marha-kór és a Ceutzfeld-Jacobs betegség kapcsán emlegetett fehérjéket ma a hosszú távú memóriáért felelős anyagnak tekintik.) Az említett agyterületek az alapvető életfunkciók (légzés, szívverés, nyelés stb.) ritmizálását, szabályzását végzik. Egyúttal ezek a legérzékenyebb detektorok a környezetből érkező statikus és dinamikus mágneses hatásokra, pl. az időjárási frontokra. Van, aki a pozitív, van, aki a negatív többlettöltéssel közeledő légtömegekre vagy mindkettőre érzékeny (hideg-, meleg-, kettős front érzékenyek).

kepek-1005.JPG

Holografikus képek az agyról


Elektroszmog - van védelem?

Az emberi evolúció a föld mágneses terében alakult ki és fejlődött olyanná amilyen. Az élő szervezetek számára a mágnese mező, akár csak a gravitációs mező – informatikai hatásként nyilvánul meg. Így, ha technikai beavatkozásunk során a Föld mágneses terének fizikailag is jól mérhető jellemzői megváltoznak, annak az élet számára drasztikus és beláthatatlan következményei lehetnek. A ma használt civilizációs eszközök nagy része pulzáló elektromágneses sugárzást bocsát ki magából. (WHO 1984) Ezek a sugárzások szintén befolyásolják szervezetünk működését. Hogy ez milyen hatással van konkrétan ránk, csak találgatjuk. Elég beszédes viszont a tény, hogy ha egy átlag telefont elvinnénk a Holdra, és minden földi rádióadást kikapcsolnánk, a mobil sugárzása lenne a második legerősebb jel a Napé után!

kepek-1006.jpg

Az elektromos készülékek, ha áram alatt vannak, elektromágneses teret keltenek maguk körül. Az elektroszmog a bennünket körülvevő elektromágneses sugárzások együttese, mely természetes és mesterséges forrásokból származik. Az egészségre ártalmas környezeti hatások közt egyre gyakrabban emlegetik az elektroszmogot.


Az elektromágneses sugárzások természetes forrásai:
Villámlások
Meteorológiai jelenségek
Föld mágneses tere
Az elektromágneses sugárzások mesterséges forrásai
Telekommunikáció
Energiaátvitel
Közlekedés
Számítástechnika
Orvosi diagnosztika és terápia

Az iparban (alacsony frekvencia) erőművek, nagyfeszültségű távvezetékek, transzformátorok, vasúti vontatás, indukciós olvasztókemencék, elektrolízis-fürdő, villamos motorok, hegesztőgépek, áramirányítók stb. példái emelhetők ki.

A telekommunikációban (magas frekvencia) rádióra, televíziós műsorszórásra, rádiótelefon-adóállomásokra, katonai létesítményekre, polgári légiközlekedés egyes berendezéseire stb. utalhatunk.

Az irodában vezetékes és vezeték nélküli telefonközpont, számítógépek, nyomtatók, fénymásolók stb. kapcsolhatók ide.

A háztartásból számtalan példa hozható: villanyborotva, hajszárító, elektromos ébresztőóra, rádió, televízió, számítógép, monitor, vezeték nélküli telefon, Wifi, WLAN, kenyérpirító, mikrohullámú sütő, porszívó, barkácsgépek, halogénlámpa, elektromos hálózat a falakban, mobiltelefonok, laptopok, baba megfigyelő készülékek, vezeték nélküli telefonok, személyhívók, házi telefonok, televíziók, mikrohullámú sütők, GPS-ek és maga az autó.

Minden elektromágneses rezgés hosszirányú hullámokat generál, amit skaláris hullámnak is hívunk, és amit biológiailag hatékony hullámnak írnak le. A legkorszerűbb sugárzásvédők skaláris hullámai úgy vannak beállítva, mint ahogy az élő struktúrák rendjében, és így a technikailag generált hullámokat ebbe az irányba tereli. Ezt a folyamatot harmonizációnak is nevezzük. Az ilyen készülék  tehát nem módosítja a bejövő és kimenő sugárzásokat (transzverzális hullámokat). Ebből adódóan nincs például hatással a telefonhívás hangminőségére, és főleg nem kényszeríti nagyobb térerővel működni a mobilt, mint a korábbi "sugárpajzsok".

 Van azonban még egy megdöbbentő dolog. Az akupunktúra alkalmazói több ezer éve tudták, hogy a teljes szervezet elektromágneses jelzőrendszere össze van kötve, sõt tenyerünkön, talpunkon, fülünkön lévő vagy akár fogainkhoz kapcsolódó akupunktúrás pontokon befolyásolhatjuk a test bármely szervének működését. Zhang (Csang) és Hameroff bizonyította, hogy a szervezetben - minden kis mikroterületen - az egész szervezet hologramja megjelenik. A holografikus mezők kutatásában Gurvics világviszonylatban is élenjáró kutatásait Nobel-díja fémjelezte.
akupunktura1.jpg     akupunktura2.jpg

kepek-1007.JPG

Akupunktúrás pontok mindenütt


Hogy is mondta Hermes Trismegistos (óegyiptomi nevén Imhotep, latinul Aesculap)?

 

kepek-1009.JPG

"Mint… fent - úgy lent, mint kint - úgy bent - s a cseppben benne van a tenger…"


Az 1940-es évek végén Nakatani professzor a vese meridiánon végzett kísérletei alapján biológiailag aktív ún. "jól vezető pontokat" talált, amit Ryo-do-raku rendszernek nevezett el. Professzor Becker bizonyította, hogy minden idegsejt körül létezik egy információküldő és vevő rendszer - ez az idegrendszertől teljesen függetlenül működő félvezető rendszer. (Erre a rendszerre már Szent-Györgyi Albert is utalt.)

A sejtben megkülönböztetünk ún. "szupramolekuláris részek"-et - ezek a sejthártya a sejtmaghártya, az enzim rendszerek - s ide tartozik a sejt saját "idegrendszere" is, amelynek részei citoszkeleton és a filamentum - azaz a fonalrendszer. A citoszkeletont ún. "dinamikus gél" veszi körül, melynek feladata a sejtosztódás, a sejtmozgás szervezése, valamint az egész neurotranszmitter (ingerületátvivő anyag) rendszer szervezése. A neurotranszmitter rendszer a sejtek közti információs rendszer, melynek kémiai (hormonok) és biofizikai (biofotonok) egységei is vannak.

kepek-1011.JPG


Sejtváz - citoszkeleton


A szupramolekuláris rendszeren kívül ismerjük a "sejt organellumok" (szervecskék) rendszerét. Ezek közé tartozik a sejtmag, a mitokondrium, a citoplazma és a zárványok. Mindezek összességében a sejt részben önálló, részben a többi sejttel tartott kapcsolatok szerveződésének elemi egységei, ami az őssejtekből a külső információ hatására alakul olyanná, amilyenné a funkció vezérli.

Van egy érdekes területe agyunknak, melyet hippocampusnak hívunk (alakja emlékeztet a csikóhalra, innen kapta a nevét.) Mint minden szervünknek, ennek is van saját frekvenciája: pontosan 7,83 Hz. Az agyhullámok között ezt szokás gamma-hullámnak is nevezni. Az érdekessége, amint azt O’Keefe és Nadel (1978) felfedezte, hogy minden emlősállat hippocampusa ezen az "extrém alacsony frekvencián" (ELF) rezeg. Talán nem lehet véletlen, hogy a Föld légkörének, s vele együtt a bioszférának a rezgése is pont 7,8 Hz volt, amikor Schumann felfigyelt erre az alapvető ritmusra.

kepek-1012.JPG


A bolygó változó forgási sebességével elhangolódó rezonancia most kb. 8,3 Hz, s ez magyarázat lehet sok, manapság az egész glóbuszon észlelhető kedvezőtlen változásra: több az allergiás betegség, a rosszindulatú daganat, támadnak a vírusok, baktériumok. Ez utóbbiak hátterében az is szerepet játszik, hogy a Föld megváltozott elektromágneses védőpajzsának és a sérült ózonrétegnek köszönhetően több a Napból érkező UV-sugárzás, a kozmikus sugárzás, ami az erősödő napszelekkel, mágneses viharokkal együtt megzavarja a sérülékenyebb, kényesebb, magasabb fejlettségű szervezetek működését. Az említett élettani hatások mellett talán ezek a galaktikus és kozmikus változások okozhatják részben az emberiség érezhető viselkedésbeli feszültségét, nyugtalanságát is.

 

kepek-1013.JPG

Napszél és a Föld mágneses pajzsa


Vajon a földi sugárzások mind károsak?

kepek-1014.JPG

Fölsugárzás

A radioaktivitásról mindenki tudja, hogy az káros hatással van a szervezetre, bár azt már kevesebben ismerik, hogy a lassan lebomló radon fontos ritmizáló szerepet tölt be a sejtek működésében. A Föld vízereiről, Hartmann-vonalairól szintén elmondható, hogy befolyásolják egészségünket. Wever bunkerkísérletei, illetve a NASA állatokkal végzett mágnes-kísérletei azonban egyértelműen bizonyították, hogy szervezetünk megszokott működéséhez eme meghatározott, egyébként igen gyenge, elektromágneses mezőkre feltétlenül szükség van. Adey (1986) és munkatársa, Lawrence (1988) kimutatta, hogy a sejtek elektromágneses kommunikációjába történő bekapcsolódáshoz csak meghatározott intenzitású jelek alkalmasak.

Lehet-e csak energiaközléssel, elektromágneses hatásokkal befolyásolni a betegségeket?

Az, hogy valamilyen betegség alakul ki, az előzőek tükrében attól függ, a molekulák felszínén mozgó (Szent-Györgyi Albert mondása szerint "a fehérjék felszínén táncoló") elektronokon múlik. A negatív töltésű vonzza a pozitív töltésű molekulát. Ha túl sok szabad, lekötetlen részecske, szabadgyök alakul ki, az betegségekhez vezet. Ezeket a hatásokat csökkentő anyagokat szokás antioxidánsoknak nevezni. Szerepük az, hogy a sejtek életfunkciója kapcsán keletkezett szabagyökökből származó elektronokat (vagy talán a protonokat?) rendre utasítsák, hatásukat közömbösítsék. Ezt a hatást elektron-perturbációs kezelésnek hívják. A folyamatosan, ritmikusan váltakozó pólusú mágnesekkel felgyorsíthatjuk az elektronvándorlást, és a "helyre zavarást", azaz a pertubációt bizonyos fokig így elérhetjük a biorezonanciás készülékekkel is.

kepek-1015.JPG

Elektron-perturbáció

Ezt egyébként a legegyszerűbben mágnesek alkalmazásával lehet megkísérelni. Az északi, negatív pólus általában gyógyít, stimulál, a déli, pozitív pólus inkább blokkolja az anyagcsere folyamatokat. A mágnesek alkalmazása a gyógyításban azonban nem új jelenség. Igen régóta ismert az elektromágneses tér emberre kifejtett hatása. Az akupunktúra megjelenése előtt, kb. hatezer éve Kínában már alkalmaztak mágneses kezelést energiaátvitel céljából. Akkoriban természetes mágneses kőzeteket építettek be a cipőkbe, melyek a járás közbeni mozgás hatására örvényáramot keltettek, amely pl. köszvényben jelentős enyhülést váltott ki. Ma nem az "álló-mágneseket", patkó- vagy rúd-mágneseket tartják a leghatásosabbnak, inkább a pólusait gyorsan változtató, elektromágneses teret gerjesztő váltakozó polaritású vagy "pulzáló mágneses" jeleket leadó készülékeket, amilyen a családom által is használt biorezonanciás készülék is, melynek már négy generációja segít különböző problémák esetén.

Hippokratész is alkalmazott mágneses kőzetet gyógyítás céljából, és később Paracelsus is előszeretettel használt mágneseket. Így ismerte fel, hogy a mágnes egy olyan kő, melynek vonzó hatása minden betegségre befolyást gyakorol. A huszadik században a nyugati orvoslás is alkalmazni kezdte a mágneses tér terápia módszerét. Miután a 60-as években az első űrhajósok hosszabb űrsétájuk után visszatértek a Földre, se járni, se állni nem tudtak, így világűr-betegségről kezdtek beszélni. Annak ellenére, hogy az űrhajósok a legjobb táplálékot kapták, és útjuk során speciális testedzést végeztek, sejtanyagcseréjük károsodott. S mindez csak azért történt, mert kikerültek a Föld mágneses teréből. Ez intenzív kutatásra ösztönözte a tudósokat, biológusokat, orvosokat, és elkezdtek foglalkozni a mágneses tér hatásaival.

 

kepek-1018.JPG

Űrséta

Ma már tudományosan elfogadott, hogy a Föld mágneses tere hatással van az életre. Vagy inkább úgy kellene fogalmazni, a földi körülmények, a mágnesesség, a gravitáció, a Napból és a kozmoszból jövő sugárzásokkal, elektromágneses rezgésekkel, az ún. "skalárhullámokkal" (Nikola Tesla) együtt alakították ki az életnek nevezett biológiai törvényszerűségeket.

Mi történik sejtszinten a biorezonanciás kezelések hatására?

Külső behatásra (ütésre) a sejt reakciója, hogy megremeg a sejtfala. A váltakozó polaritású erőtér impulzusai áthatolnak a szöveteken, és a sejtfalat meghatározott ütemben állandó rezgésre kényszerítik. Ez a hatás bizonyos értelemben szünet nélkül "masszírozza" és stimulálja a sejtet. Az erőtér jelenlétével a pozitív ionok közelebb kerülnek a sejtfalhoz, a negatív ionok pedig a sejtmag felé szorulnak.

kepek-1002.JPG

Amikor a beteg sejtet vagy szövetet ingerli egy ilyen ütéssorozat, az lassan kezd energiával feltöltődni. Szakmai nyelven: növekszik a potenciálja (mondhatnánk úgy is a vitalitása). A megbillent ion-egyensúly helyreáll, az energiafelhasználás pedig felgyorsul. Ettől a külső, "erőszakos" ráhatástól a sejtfal átjárhatósága megnövekszik. A sejt belsejébe vezető "kapu" (ion-csatorna) kinyílik, ez pedig fokozottabb anyagcserét segít elő.

Amikor ugyanis nyitva áll a "kapu", a tápanyagok könnyebben jutnak be a sejtbe, a salakanyagok pedig gyorsabban távoznak belőle. Azaz fokozódik az anyagcsere folyamat. A sejtek kinyitott "kapuja" azonban nemcsak az anyagcserét, a tápláló illetve káros anyagok kicserélődését segíti elő hanem a gyógyszerek sejtbe való bejutását is megkönnyíti. Megjegyzem, a gyógyszerek befolyása ezekre a "kapukra", pl. a korábban említett kalcium-csatornákra csak századmásodpercekig tart, így azok lényegében hatástalanok. Ha hosszabb időre megnyílnának ezek a csatornák, a sejt energetikája összeomlana, és elpusztulna.

Mi a kapcsolata az idegrendszerrel, hormonrendszerrel a biorezonáns kezeléseknek?

Az idegrendszert tartjuk ma a szervezet legfejlettebb, legmagasabb szinten vezérlő rendszerének. Ez befolyásolja az idegeken, a hormonokon keresztül a szervek működését. Az ingerületátvivő anyagok, a neuro-transzmitterek, és a hormonok viszont meglehetősen lassan működnek (néhány perc, pár óra, egy-két nap), az elektronvándorlás, az idegi impulzus is csak kb. 20 m/s sebességgel történik. Ettől több nagyságrenddel gyorsabb a biofotonok áramlása, melyeket gerjeszteni, irányítani lehet a külső, a rezonancia elvén működő, és egyébként extrém alacsony intenzitású, elektromos térhatást elérő biorezonanciás készülékekkel.

A kezelést az teszi lehetővé, hogy a testen rengeteg "biológiai ablak" (pl. akupunktúrás pont, pórus stb.) van, melyeken keresztül, sőt azokat megkerülve is alacsony erősségű, elektromágneses jeleket lehet bejuttatni a szervekhez, szövetekhez, sejtekhez. Olyan ez, mintha a vezetékes telefon mellett mobilról kezdenénk beszélgetni.

Hol nyelődnek el leginkább a sugárzások?

Testünk legnagyobb százalékát kitevő víztereinkben. nyelődnek és tárolódnak el az elektromágneses rezgések. A hullámhossztól és intenzitástól függően kumulálódnak, raktározódnak el bennünk, s okoznak később kedvezőtlen biológiai elváltozásokat - pl. szabadgyököket - a direkt genetikai károsító hatások, a DNS-hasadások mellett. Egyúttal védő, "pufferező" hatása is van a víznek. Különösen igaz ez a magzatvíz esetében, mely az anya hasfala, a méh fala mellett fontos védőernyő az embrió fejlődéséhez. Születés után azonban megszűnik ez a védőhatás, és az addig csak a saját és az anya testéből kapott információk mellett érvényre jutnak a külső tényezők is. (Az anya aurájának hatása azonban még kb. a gyermek három éves koráig érvényesül.)

kepek-1025.jpg

Ezek közül a cirkadián vagy diurnális ritmus a fény és a sötétség váltakozásával átszabályozza az eredetileg 23 órás bioritmusú emberi sejteket 24 órássá.

Ez tehát a napi ritmus, de van hosszabbtávú bioritmus is: a fizikai teljesítményünk bizonyítottan 23 napos ingadozást mutat, lelki életünk 28 napos "hullámvasúton" mozog, szellemileg 33 naponként vagyunk a csúcson vagy épp a mélyponton. Átlag napjaink mellett tehát valóban vannak "szerencse napjaink", és akad, amikor nem érdemes talán fel sem kelnünk.

A szervezetet érő hullámok (nevezhetjük őket vibrációnak, rezgéseknek, információnak) frekvenciája (rezgésszáma), amplitúdója (kilengési ereje), pulzálásának specifikumai, jellegzetességei (rárakódott "felhangok"), erőssége illetve koherenciája (összetartása) határozza meg, hogy milyen hatást váltanak ki a szervezetből. Azaz mindezek hozzájárulnak a belső biológiai óra (DNS-szignálok) mellett a már említett napi vagy "cirkadián" és a hosszabb ritmusok (bioritmus) kialakulásához.

 

Hogyan befolyásolja a biorezonancia a sejtek/szervek működését?

Az előző problémákat egyszerű, fizikai úton csökkenteni, akár semlegesíteni is lehet, ha a felismert hullámokat "interferáljuk", kioltjuk a biorezonanciás készülékekkel. Ilyenkor a betegségek tüneteit mérsékelni lehet, s az egész hatása egy külső, vezeték és kontaktus nélküli ritmuskeltőre, "pacemaker"-re hasonlít. Ha a feltételezett kóros sejtek, paraziták rezgési mintáit szinkronban indítjuk, a jelek felerősítése, "amplifikálása" azok passzív rezgésbe hozatalával, végzetes rezonanciájukkal képes őket elpusztítani. Mivel a speciális hullámhosszokkal csak azok rezonálnak, gerjednek, a kezelés teljesen veszélytelen a normál szövetekre. A legegyszerűbb kezelési lehetőség a biorezonanciás készülékek alkalmazásánál az ún. "bio-feedback". Ilyenkor a bemért hibajeleket, a szervezet által fel nem fogott, saját, gyenge rezgéseket a küszöb feletti erősséggel sugározzák vissza a testbe, ami által javul a hibafelismerés, és a homeosztázis helyreállításával a betegségek kezelhetők.

 

kepek-1028.JPG

A hullámok erősíthetők vagy kiolthatók

A hordozható biorezonanciás készülékek - így a BioHarmonex is - általában ezen az elven működnek. Gyenge mágneses térrel terjedő, ún. "négyszögjelek" kibocsátásával 1,5-2 méteres körzetben sugározzák a gyógyító rezgéseket, "adásokat". Mivel igen alacsony energiát bocsátanak ki, töredékét a körülöttünk "elektroszmog"-ot termelő készülékek által sugárzottaknak, káros hatásuk nincsen. Nem képesek elhangolni amazokat, nem zavarják működésüket, ellenben csökkentik a szervezetre kifejtett káros hatásaikat.

 
Pacemakeres beteg használhatja-e a biorezonanciás készüléket?

 A pacemaker elektródái közvetlen vezetékekkel ingerlik a szívizmot. Fenti ok miatt nem tarható veszélyesnek a biorezonanciás kezelés szívritmus szabályzót viselő személyek esetén sem. Stimuláló hatása csak a szervezetben egyébként is működő rezgéseket erősíti, fokozza a normális frekvenciák hatását. Emiatt sem a magzatra, sem az újszülöttre nem jelent veszélyt használata, sőt a sejtkommunikációt javítva a testi és szellemi fejlődésben is segít. A mágneses térerő megosztása miatt magunk körül is kedvező élettani hatásokat gerjeszthetünk, és csökkenthetjük a közelünkben tartózkodók elektroszmog-szennyeződését, bár erre külön készülékek is vannak. Fém és egyéb protézisek sem kerülnek "gerjesztett" állapotba, és nem melegszenek fel, rázkódnak ki ettől a kis energiaimpulzustól, és egyébként sem rezonálnak a programok által kibocsátott frekvenciákkal.

Vannak-e káros frekvenciák vagy jó frekvenciák?

Az előbbiekre bizonyára mindenki tud példákat felhozni. A gamma-, alfa- és béta-sugárzás mellett sokan ismerik, hogy az UVA, UVB, UVC tartomány bőrrákot okoz, a röntgensugár szintén rákkeltő. Keveset tudunk viszont arról, mit okoz a kora- és újszülöttek sárgasága esetén használt kék és zöld fény, tényleg ártalmatlan-e az ultrahang-vizsgálat, amikor a monitoron is láthatóan igyekszik elmenekülni a "hangforrástól" a magzat?

A biorezonanciás készülékekbe csak olyan frekvenciákat "építenek be", melyek alacsony intenzitással csak figyelmeztetik a szervezetet a hibás rezgésekre, így az maga fogja végrehajtani a szükséges korrekciókat.

A mágneses tér frekvenciájának hatásai

Szöveteink különbözőek, és sejtjeinknek is más-más tulajdonságai vannak. A csontsejtek másként viselkednek a mágneses tér hatására, mint pl. a zsírszövet, az izomsejtek vagy a bőr. A szervezet különböző rétegeiben az egyes szöveteknek tehát eltérőek a frekvenciái, amelyekre a test különbözőként reagál. A mágneses frekvenciákkal, biorezonanciával dolgozó készülékek működése ezért hasonlít egy sebész operációjához, aki előtt olyan beteg fekszik, akin több műtétet kell végrehajtani. Az orvos nem fogja mindegyik gócot egyszerre megoperálni, hanem fokozatosan, egyenként végzi el a gyógyítást.

Az elektromágneses generátorok első használatakor nappalra 8,5 Hz, éjszakára 3 Hz az ajánlott. Alacsony vérnyomásnál a kezdő frekvencia érték 13 Hz, csak fokozatosan emeljük 16 Hz értékre. Lefekvés előtt egy órával célszerű a 2-10 Hz közötti érték használata. A 24 Hz-es frekvencia hatására pedig hamarosan felfrissülünk, elmúlik fáradtságunk. A BioHarmonex esetében a beállításokat helyettünk elvégezték (Lednyiczky Gábor), így csak a panaszoknak értelemszerűen legjobban megfelelő programot kell elindítanunk. A legújabb készülék pedig még a biológiai óra szerinti programozásra, azaz a legoptimálisabb időben történő kezelésre is alkalmassá teszi a családi, biorezonanciás műszert.

 

kepek-1030.JPG

Mi az a "harkály-effektus"?
A hidegháború alatt felfigyeltek a német tudósok, hogy a szokásos zavaró rádióadások mellett olyan alacsony frekvenciájú (10 Hz-es) rezgéseket sugároznak nagyteljesítményű szovjet adók, melyek célja nem a kommunikációs eszközök megbénítása volt, hanem az emberek tudati működésének befolyásolása. A rezgésszám emlékeztette őket a harkály kopogására, innen a neve. A németeket nyugtalanította, hogy ilyen manipulálással befolyásolható az emberi akarat, ezért olyan készülékeket, biorezonanciás zavarszűrőket alakítottak ki, melyeket a fontos emberek a nyakukban hordhattak, és ezáltal semlegesíthették az adótornyok hatását tárgyalásaikon. A mai, hordozható biorezonanciás készülékek 7,8 Hz-es (Schumann-hullám) tartománya ilyen célra szintén használható.

Hogy ezek a manipulálások ma hol tartanak, javaslom, olvassa le a "Skalárháború" című internetes cikket!

 
Vajon az ételeink, italaink hogyan befolyásolják a szervezet energiaszintjét, rezgését?

Dr. Budwig szerint: "Csak az élő anyag táplálhatja az Életet." (A hétszer is Nobel-díjra jelölt dr. Johanna Budwig írta 1960-ban a "Solar Energy and Man as Antenna" – "A napenergia és az ember, mint antenna" című könyvet.)

kepek-1031.jpg

dr. Johanna Budwig

Úgy tűnik, a Földön élő növények (őket korban és mennyiségben megelőzően az algák) képesek a fotoszintézissel közvetlenül hasznosítani a nap energiáját. A befogott fotonok energiáját ezen élőlények elektronokká alakítva csapdába ejtik. A negatív töltésű elektronok kedveznek az élettani folyamatoknak, és általában is elmondhatjuk, hogy negatív többlettöltéssel rendelkező helyeken (ilyenek a vízpartok, erdők már csak a bennük lévő élőlények említett tevékenysége nyomán is modulált elektromágneses terek miatt) jobban érezzük magunkat. Ezzel függ össze az oxigén elektrontöbblete következtében kialakuló, kedvező élettani hatása is pl. rákölő effektusa kapcsán.

A napenergia a planktonok és a szárazföldi növények fotoszintézisével "biofotonokká" alakul át. Egészségi állapotunkon javíthat, ha ilyen, friss, elektronokban/biofotonokban gazdag ételeket eszünk, mert ezek önmagukban megkötik, majd továbbadják ezt az éltető energiát. Sok ilyen, a napenergia hullámhosszán rezgő elektron található a magvakból nyert olajokban, a csírázó növényekben

kepek-1032.JPG

Egy levél biofoton kibocsátása

A kedvezõ hatású rezgésekkel kapcsolatban tudományosan igazolták, hogy a 72 MHz feletti rezgésszámú ételek fogyasztása segíti az anyagcserét, és fokozza az energiatermelést. Sajnos, a feldolgozott élelmiszerek rezonanciája mindössze 10-30 MHz, szemben a friss, természetesen készített ételekkel, melyek rezgésszáma 30-80 MHz. A legjobb multivitamin és ásványanyag táplálék-kiegészítők elektromágneses rezgésszáma 48 és 78 MHZ között van.

A különleges (speciális) eljárásokkal elkészített élelmiszerek és receptek (ún. energiamező készítmények) esetében ez a rezgésszám elérheti akár a 121 MHz-et is, amely számos kutató szerint a DNS rezonanciájával harmonizáló rezgés. Ezért a nyers vagy természetesen előállított és megfelelő körültekintéssel elkészített ételek tekinthetőek biológiailag aktívnak. Emellett a gyógynövények saját egyedi (celluláris, szubatomos) elektromágnesességükkel képesek pozitív és negatív töltés közvetítésére, azaz "fűtő" illetve "hűtő" energiaként hatnak élettani folyamatainkra.


Royal Raymond Rife hangfelvételét, a biorezonancia, a ZAPPER-kezelés alapjait itt megismerheti.

Rife Research Laboratory


 

Vissza